Privacy policy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ambiance schildersbedrijf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ambiance schildersbedrijf, en/of omdat u deze zelf aan Ambiance schildersbedrijf verstrekt.

Ambiance schildersbedrijf kan de volgende persoonsgegevens verwerken, indien beschikbaar en/of bekend:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Ambiance schildersbedrijf gegevens nodig heeft:

Ambiance schildersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van een betaling en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Daarnaast kan Ambiance schildersbedrijf uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Ambiance schildersbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende persoonsgegevens die worden via de administrateur naar de Belastingdienst verstuurd en hebben een bewaartermijn van 7 jaar vastgesteld.

Delen van uw gegevens met derden

Ambiance schildersbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ambiance schildersbedrijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ambiance schildersbedrijf gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ambiance-schilders.nl. Ambiance schildersbedrijf zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Ambiance schildersbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ambiance schildersbedrijf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ambiance schildersbedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ambiance schildersbedrijf op via info@ambiance-schilders.nl.

Ambiance schildersbedrijf is als volgt te bereiken:


Adres: Van Panhuyslaan 2, 9351 CG LEEK
Telefoon: 0594-518088
E-mail: info@ambiance-schilders.nl